Psychotesty

Pri psychologickej diagnostike používame štandardizované psychologické metódy typu „ceruzka – papier“ a prístrojovú techniku. Na psychotesty nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, príďte na vyšetrenie oddýchnutí a s dobrou náladou.

Nezabudnite si so sebou priniesť doklad totožnosti a dioptrické okuliare (ak ich používate).

Dopravná psychológia

  • Psychotesty pre vodičov všetkých skupín vodičských oprávnení
  • Psychotesty pre vodičov Taxi služieb, zásielkových služieb, s právom prednostnej jazdy (VRZ), prepravujúcich nebezpečný náklad (ADR)
  • Psychotesty seniorov nad 65 rokov
  • Psychotesty kvôli zadržanému vodičskému preukazu
  • Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky

Klinická psychológia

  • Vyšetrenie pre žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu
  • Vyšetrenie na výkon povolania (SBS, farmaceuti, pedagogickí pracovníci, profesionálni rodičia a iné)
  • Vyšetrenia pamäti
  • Vyšetrenia zamerané na štruktúru osobnosti
  • Vyšetrenia pri psychosomatických ochoreniach