PhDr. Jana Zvarová

Vyštudovala študijný odbor pedagogika - psychológia (výchovné poradenstvo) na Filozofickej fakute Univerzity Komenského v Bratislave. Po zložení rigoróznej skúšky z odboru psychológia sa zamerala na oblasť klinickej psychológie.

Najskôr sa na Detskej klinike Dérerovej nemocnice na Kramároch venovala problematike mentálnej retardácie a neuróz u detí. Neskôr pracovala ako psychológ na rehabilitačnom oddelení Polikliniky Petržalka, pričom bola súčasťou poradenského tímu v poradni pre ťažko telesne postihnutých pacientov.

Následne prešla do samostatnej psychologickej ambulancie v rámci Polikliniky Petržalka a v rokoch 1998 - 2002 zároveň i externe vyučovala na strednej zdravotníckej škole predmet aplikovaná psychológia.

Od roku 2004 má vlastnú prax v odbore klinická psychológia a psychoterapia v MEDICENTRE na Strečnianskej ulici v Petržalke, kde sa spolu s kolegami zameriava na rôzne oblasti psychológie.

V psychoterapeutickej oblasti sa venuje najmä psychoterapii neurotických porúch, depresií a psychosomatických ochorení u dospelých. Z klinickej oblasti sa zameriava najmä na posúdenie psychickej spôsobilosti žiadateľov, alebo držiteľov zbrojného preukazu, ale aj psychodiagnostike osobnosti, kognitívnych, pamäťových a pozornostných funkcií. Od roku 2004 svoju prax rozšírila o aj dopravnú psychológiu. Ako atestovaný dopravný psychológ sa spolu s kolegami zameriava na posúdenie psychickej spôsobilosti profesionálnych vodičov všetkých skupín, vrátane taxi služieb či poštových doručovateľov, ale aj šoférov, ktorí závažne porušili pravidlá cestnej premávky a musia sa podrobiť psychologickým testom.